เหตุผลที่น้ำมันปาล์มมีปริมาณการใช้งานมากกว่าน้ำมันชนิดอื่น

รู้หรือไม่ว่าในบรรดาน้ำมันพืชหลากหลายชนิด น้ำมันปาล์มเป็นหนึ่งในน้ำมันพื้นฐานที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด และความต้องการน้ำมันปาล์มของผู้บริโภคก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เคยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าอีกประมาณ 20-30 ปี ตลาดน้ำมันปาล์มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความจริงแล้วระยะเวลาดังกล่าวก็อาจสั้นกว่าที่คิดไว้มาก แต่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เป็นเช่นนั้น เราจะลองมาดูปัจจัยเหล่านี้ไปพร้อมกันเลย


น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์


ปกติเวลาพูดถึงน้ำมันพืชเราก็จะนึกถึงเพียงแค่การทำอาหารเท่านั้น อย่างการใช้งานน้ำมันปาล์มในแต่ละครัวเรือนก็จะเน้นหนักไปที่การปรุงมื้ออาหารประจำวันเป็นหลัก แต่ในภาพรวมของตลาดน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง น้ำมันปาล์มนั้นเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับการชำระล้าง เป็นต้น หากลองสังเกตดูเราอาจได้พบว่าสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนั้น มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบ


น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่มีราคาไม่แพง


ในมุมมองของการบริโภคภายในครัวเรือน การเลือกใช้น้ำมันปาล์มก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น และยังเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงจึงสามารถใช้ปรุงอาหารได้ดี ทั้งเมนูประเภทผัดและทอดที่ต้องใช้ไฟแรง กรณีของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบองค์กรขนาดใหญ่ การเลือกใช้น้ำมันปาล์มก็เป็นการลดต้นทุนบางส่วนโดยไม่ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดต่ำเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย


น้ำมันปาล์มมีกำลังผลิตสูงจากทั่วทุกมุมโลก


แม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านการใช้น้ำมันปาล์มอยู่ช่วงหนึ่ง เพราะวิธีการเพาะปลูกที่เน้นเพิ่มแต่ปริมาณนั้นทำลายธรรมชาติค่อนข้างมาก แต่ได้มีการปรับแก้ปัญหาในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันหลายประเทศผลิตน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าส่งออกหลัก ส่วนประเทศที่เพาะปลูกไม่ได้ก็ยังมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมดูแลและพัฒนา ที่ช่วยให้การเพาะปลูกต้นปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันกลายเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย