เหตุผลที่ควรทำประกันออมทรัพย์

หากกล่าวถึงประกันออมทรัพย์  นับได้ว่าเป็นประกันอีกหนึ่งตัวที่คนกำลังให้ความสนใจเพราะประกันออมทรัพย์เป็นมากกว่าประกันทั่วไป  กล่าวคือทำหน้าที่เป็นประกันชีวิต แล้วก็ออมเงินให้เราได้ด้วย เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวกันเลยทีเดียว

 

ซึ่งประกันออมทรัพย์นั้นจัดได้ว่าเป็นประกันอีกตัวที่มีความน่าสนใจและทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำไว้ ซึ่งการทำประกันในรูปแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีจากผลตอบแทน  ในกรณีที่เป็นเงินฝากหากมีดอกเบี้ยเกิน  20,000 บาทต่อปี เราจะต้องเสียภาษีในทางกลับกันผลตอบแทนของประกันออมทรัพย์แม้จะมากกว่า 20,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด  แถมการซื้อประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ อีกทั้งยังคุ้มครองชีวิตทำให้เรามีมรดกให้ลูกหลาน ประกันออมทรัพย์จัดได้ว่าเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งเหมือนกัน  

 

ดังนั้นจะคุ้มครองชีวิตของเราในกรณีที่เสียชีวิต เสียอวัยวะ หรือทุพลภาพ  เราจะมีเงินทิ้งไว้เป็นมรดกให้กัลุกหลานของเราอย่างแน่นอน  นอกจากนี้การทำประกันออมทรัพย์ยังบังคับให้มีวินัยการออม  ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์  แม้จะมีการคืนผลตอบแทนให้แต่ก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครบตามกำหนดระยะเวลา  หากจ่ายไม่ครบ เราก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ ผลตอบแทนคืน  ทำให้เราต้องมีวินัย  อดออม เพื่อที่จะได้ไปจ่ายค่าเบี้ยประกัน สิ่งสำคัญที่เลยของประกันออมทรัพย์ ก็คือจำนวนผลตอบแทนสูง  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูงและชัดเจนกว่าการฝากเงินกับธนาคาร  เรียกได้ว่าผลของการรอคอยมันคุ้มค่ากว่าการฝากเงินปกติทั่วไปค่ะ  และสิ่งสำคัญที่ควรทำประกันออมทรัพย์เอาไว้อย่างสุดท้ายเลยก็คือ มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต  ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่าย ผลตอบแทนจะคืนผลตอบแทนให้ในจำนวนที่สูง  ทำให้ในยามบั้นปลาย เรามีเงินตัวนี้ไว้สำรองใช้จ่าย โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือรบกวนลูกหลานแต่อย่างไร

 

สิ่งเหล่านี้คงตอบคำถามให้กับเราได้เป็นอย่างดีว่า ทำไมเราถึงควรที่จะทำประกันออมทรัพย์ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำประกัน แต่มันเป็นการวางแผนการเงินให้ครบองค์รวมทุกด้าน มองให้ออกว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นเราต้องการอะไร และใช้ประกันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเดินตามเป้าหมายอย่างเหมาะสม สนใจดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันออมทรัพย์ที่น่าสนใจได้ที่ https://www.kwilife.com/endowment