เสี่ยงแค่ไหนหากไม่มีประกันเดินทางไปต่างประเทศ

สายที่รักในการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากเที่ยวให้สนุกแล้วความปลอดภัยในการเดินทางก็เป็นสิ่งใครๆก็ต้องการ หนึ่งสิ่งสำคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามก็คือ การทำประกันการเดินทางต่างประเทศ หลายคนอาจสงสัยว่าไปเที่ยวแค่นี้ทำไมต้องมีประกันการเดินทาง เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าทำไมการไปเที่ยวต่างประเทศถึงต้องมีประกันเดินทางไปทุกครั้ง

 

การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ: หากคุณเป็นไข้หรือเจ็บป่วยขณะเดินทางหรือต้องการการรักษาทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ การไม่มีประกันเดินทางอาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษาเอง ซึ่งอาจทำให้เสียเงินมากได้ตามความรุนแรงของอาการ.

 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง: หากคุณต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ, สถานการณ์ฉุกเฉิน, หรือเหตุใด ๆ อื่น ๆ การไม่มีประกันเดินทางอาจทำให้คุณสูญเสียเงินที่เสียใจได้จากค่าบัตรเครื่องบิน, การจองโรงแรม, และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณต้องยกเลิก.

 

ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยของส่วนตัว: การไม่มีประกันเดินทางอาจทำให้คุณไม่มีความคุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าหรือสิ่งของความคุ้มครองถูกขโมยหรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง.

 

การเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน: หากคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่น ภัยธรรมชาติ, การสูญหายของเอกสารสำคัญ, หรือการประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดในการเดินทาง, คุณอาจต้องรับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเอง.

 

ความไม่สะดวกในการเดินทาง: การไม่มีประกันเดินทางอาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น การต้องจองเที่ยวบินแทนหรือหาที่พักแทนในกรณีที่มีปัญหา

 

เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง คุณสามารถพิจารณาการซื้อประกันเดินทางที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยปรึกษากับบริษัทประกันเดินทางเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองที่พวกเขามีให้และอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการเดินทางของคุณ Travel Guard แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ AIG ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณ คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงวัย ทำให้คุณและครอบครัวของคุณ เที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง