รู้ไหมการทำกายภาพบำบัดมีกี่ประเภท

กายภาพบำบัด เป็นอีกทางเลือกการรักษาที่น่าสนใจสำหรับการรักษาอาการเจ็บหรือปวดต่างๆ โดยการทำกายภาพบำบัด คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกายมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิต กายภาพบำบัด จะกระทำโดย นักกายภาพบำบัด Physical Therapist ซึ่งการทำกายภาพบำบัดเอง มีหลายประเภท ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

1. การทำกายภาพบำบัดผู้สูงวัย (Geriatric)

 

การทำกายภาพบำบัดประเภทนี้ จะเป็นการดูแลผู้สูงวัยที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาโรค ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง มะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ การกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ ซึ่งการทำกายภาพบำบัดจะทำให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และเพิ่มสมรรถภาพให้ร่างกาย ทำงานได้ดีขึ้น

 

2. การทำกายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

การทำกายภาพประเภทนี้จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการหลอดเลือด หัวใจ และปอด โรคปอดอุดกลั้น หรือการทำบายพาสหัวใจ

 

3. การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก

 

การทำกายภาพบำบัดประเภทนี้ นักกายภาพบำบัดที่ทำจะต้องมีความชำนาญพิเศษ การรักษาและการจัดการในเด็กทารก เด็ก และวัยรุ่นเกี่ยวกับภาวะที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด การพัฒนาการ ระบบกล้ามเนื้อประสาท ระบบกระดูก และภาวะโรคหรือความผิดปกติที่เกิดหลังคลอด การรักษามุ่งเน้นการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก การทรงตัวความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ เพื่อทำให้เด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุด

 

4. การทำกายภาพบำบัดระบบประสาท (Neurological)

 

การทำกายภาพบำบัดประเภทนี้ นักกายภาพบำบัดจะดูแลเจาะลึกลงไปแต่ละบุคคล ตามโรคและอาการที่เป็น อาทิ ความผิดปกติทางระบบประสาท โรคสมองพิการแต่กำเนิด,โรคเส้นเลือดในสมองตีบ นักกายภาพบำบัดจะทำการเพิ่มพัฒนาการ ในส่วนที่ได้เสียไปให้กับคนไข้

 

5. การทำกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic)

 

นักกายภาพบำบัดออโธปิดิกส์จะดูแลตรวจวินิจฉัยโรค และการบาดเจ็บของร่างกายในส่วนของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวมไปถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังทำศัลยกรรมออโธปิดิก ซึ่งจะสามารถรักษาอาการ ปวดคอ บ่า หลัง ปวดไหล่หรืออาการออฟฟิศซินโดรมได้

 

เรียกได้ว่าการทำกายภาพบำบัด มีหลากหลายประเภท ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยแทบจะทุกส่วน นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูและรักษา โดยไม่ต้องเน้นการใช้ยาหรือการผ่าตัดเลย