ภาวะข้อไหล่ติด คืออะไร

ข้อไหล่ คือ ข้อต่อสำคัญอันหนึ่งของร่างกาย ข้อไหล่จะมี กระดูกหัวไหล่ (Humerus) และ กระดูกเบ้าหัวไหล่ (Glenoid) เป็นส่วนประกอบ โดยจะมีลักษณะเหมือนลูกกอล์ฟที่วางอยู่บนแท่นที เพื่อช่วยให้ข้อไหล่นั้นมีความมั่นคง โดยจะมีเยื่อหุ้มข้อไหล่ เส้นเอ็น และ กล้ามเนื้อโดยรอบข้อไหล่ที่ขยับได้ และ ใช้ในเรื่องของการใส่เสื้อผ้า หรือว่า อ้อมแขนเพื่อเกาหลัง เป็นต้น เพราฉะนั้นถ้าเกิดภาวะข้อไหล่ติด ก็จะมีปัญหาในส่วนนี้ได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงภาวะข้อไหล่ติดกันว่า คืออะไร

 

ภาวะข้อ ไหล่ติด คืออะไร มีสาเหตุจากอะไร 

 

ภาวะข้อไหล่ติด คือ อาการปวดบริเวณหัวไหล่ ทำให้มีความลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน มักพบอาการนี้ในผู้หญิงวัยกลางคน โดยอาการในเรื่องของข้อไหล่ยึดติดนี้ จะเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ภาวะข้อไหล่ติดยึดโดยไม่มีสาเหตุ และ ภาวะข้อ ไหล่ติด ยึดโดยเกิดจากพยาธิสภาพในข้อไหล่ หรือ เกิดจากโรคบางชนิด เป็นต้น สำหรับอาการนั้นจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะอักเสบ ระยะข้อยึดติด และ ระยะคลายตัว 

 

สำหรับการรักษาของแพทย์นั้นจะวินิจฉัยโรคนี้ด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วจึงทำการเอกซเรย์หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมจึงเกิดการยึดติดของข้อไหล่ แล้วจึงทำการวางแผนเพื่อรักษาต่อไปนั่นเอง แต่ก็ควรเลือกทำกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่รักษาโรคนี้โดยเฉพาะเพื่อให้คุณนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทำให้หายจากอาการนี้ได้

 

การรักษาภาวะข้อไหล่ติด ยึดแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบไม่ผ่าตัด ได้แก่ ทานยา ฉีดยา และการทำกายภาพบำบัด และ แบบผ่าตัดนั่นเอง แบบผ่าตัดนั้นคือ รักษาทุกรูปแบบแล้วไม่หาย เป็นต้น จนสุดท้ายคือ การผ่าตัดเพื่อทำการรักษา 

 

อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัย ข้อไหล่ติด นั้น คุณจะต้องเข้าพบแพทย์เท่านั้น เพราะว่าข้อไหล่ติดนั้นมันมาจากหลายสาเหตุมาก จำเปน็นจะต้องซักประวัติและสอบถามให้รอบด้านด้วย และ ทางที่ดีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วย เพื่อให้ลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นข้อไหลติดลงได้