บทความข่าวสาร

Post date: Friday, April 30, 2021 - 16:44

    ก่อนหน้านี้การทำประกันสุขภาพมีข้อกำหนดค่อนข้างมากกว่านี้ อย่างแรกคือการจำกัดอายุของผู้เอาประกัน แต่ต่อมา ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น แล้วก็มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะทำประกันสุขภาพให้กับตัวเองได้...

Post date: Monday, April 26, 2021 - 17:53

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้หลายๆสิ่งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิต ล้วนส่งผลต่อโรคภัยต่างๆ จนอาจทำให้ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากไปกับค่ารักษาพยาบาล...

Post date: Friday, March 26, 2021 - 12:39

ผลดีที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพศ อายุ หรือลักษณะพิเศษทางกายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้หญิงหรือผู้ชาย ทุกคนจะได้รับผลดีเท่าเทียมกันทั้งหมด...

Post date: Thursday, February 11, 2021 - 18:02

    หลังจากการดูดไขมัน หมอลูกหนู โอกาสที่ไขมันจะกลับมาขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นส่วนประกอบหลัก การที่จะเห็นผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเป็นหลัก หากยังชอบกินอาหารที่มีแคลอรี่เยอะๆหรือเต็มไปด้วยไขมัน โอกาสที่ไขมันจะกลับมาก็มีความสูงมาก...

Post date: Tuesday, January 19, 2021 - 16:27

บ้าน หรือ ที่พักอาศัย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่เราทุกคนต้องการ แทบทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การจะซื้อบ้านสักหลังนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางทีเราก็ต้องนึกถึงครอบครัวด้วย ไม่ได้มีเพียงแค่สามี ภรรยา แต่ยังมีลูก มีพ่อแม่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย เพราะฉะนั้น การจะเลือก...

Pages